เพลง ขอบคุณที่รักกันGift Blood Save Lifeคุณสมบัติก่อนและหลังการบริจาคโลหิตวิดิทัศน์ เรื่องการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตวิดิทัศน์ ชุดบริจาคโลหิต จากใจผู้ให้..สู่กายผู้รับ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

Link

 

 

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,379,239
  • Unique Visitor: 316,774
  • Your IP: 54.92.205.251
  • Since: 2010-10-07 13:26:26
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 10
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
28/04/2016 - 17:24
สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 7 จังหวัด จัดประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต
   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย...
20/04/2016 - 08:10
กาชาดชวนพสกนิกรทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
          สภากาชาดไทย ชวนพสกนิกรทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดี บริจาคโลหิต ในโครงการ “น้อมดวงใจ  ...
31/03/2016 - 11:45
ร่วมบริจาคโลหิตงานกาชาดประจำปี 2559 "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย"
ร่วมบริจาคโลหิตงานกาชาดประจำปี 2559 "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย"       ...
28/03/2016 - 14:11
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น. นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ...
28/03/2016 - 13:54
สภากาชาดไทย ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภากาชาดไทยจัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ...
16/03/2016 - 09:31

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์