Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,050,814
  • Unique Visitor: 427,670
  • Your IP: 203.154.104.1
  • Since: 2010-10-07 13:26:26
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจงการแชร์สิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิตในสื่อ social media
         ศู  นย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิต...
19/03/2018 - 16:26
สภากาชาดไทยชวน"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”...
19/03/2018 - 08:00
เอ.พี.ฮอนด้า ชวนอิ่มบุญ ก่อนปีใหม่ไทย บริจาคโลหิตภายใต้แนวคิด "เท่" ที่แท้จริง...มาจากใจที่รู้จักให้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญบริจาคโลหิต อิ่มบุญ...
17/03/2018 - 23:19
พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12
วันที่ 8 มีนาคม 2561  เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ...
09/03/2018 - 08:42
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลางแห่งใหม่ของสภากาชาดเนปาล
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายภควัต...
08/03/2018 - 13:16
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12
สภากาชาดไทย  ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ...
07/03/2018 - 17:39

สื่อประชาสัมพันธ์