Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,276,410
  • Unique Visitor: 486,949
  • Your IP: 203.154.104.1
  • Since: 2010-10-07 13:26:26
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 10
สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
17/08/2018 - 15:23
ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
10/08/2018 - 10:33
สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชา  ในวันศุกร์ที่ 27  กรกฎาคม...
26/07/2018 - 15:49
กาชาดชวนคนไทยร่วมแสดงพลัง โหวตสนับสนุนใช้ Emoji สัญลักษณ์บริจาคโลหิต ให้ได้ 30,000 ชื่อทั่วโลก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  เชิญชวนคนไทยแสดงพลังลงชื่อให้มีการใช้สัญลักษณ์ Emoji  บริจาคโลหิต ใน Social Media...
18/07/2018 - 13:38
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม น้อมเกล้าฯถวายรถเพื่อใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 14.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...
25/06/2018 - 16:52
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย...
15/06/2018 - 13:59

สื่อประชาสัมพันธ์